Terugblik

Werksessies

Stip op de horizon

Tijdens de maatschappelijke dialoog die in 2018 plaatsvond, zijn zes thema’s benoemd (Wonen & leven; Identiteit & imago; Energietransitie & innovatie; Arbeidsmarkt van de toekomst; Positieve gezondheid; Aandacht voor jeugd). Met deze thema’s willen onze gesprekspartners actief aan de slag. “Al doende leren” is daarbij het devies. In een aantal werksessies hebben we voor elk thema onze gezamenlijke stip op de horizon bepaald.

Om tot die gezamenlijke doelstelling te komen, hebben we onderstaande vragen beantwoord:

  1. Wat is het punt op de horizon (2030)? Wat is uw (onze) droom hierover?
  2. Voor welke groep mensen wilt u (willen wij) deze droom realiseren?
  3. Wat is het concrete ‘product’ (waarde-propositie) die de maatschappelijke partners (inclusief gemeente) willen realiseren voor deze groep mensen?
  4. Welke problemen / bedreigingen ziet u bij deze droom c.q. ‘product’? Welke kansen? Wat speelt er ?
  5. Welke andere maatschappelijke partners hebben een rol bij het realiseren van de waarde-propositie? Wie moet er zeker ook aan tafel zitten vanuit de Samen Duurzaam filosofie ?

In een aantal verdiepende workshops (verdiepingssessies) gaan we deze gemeenschappelijke doelen verder uitwerken in concrete idee├źn.

 

Downloads

menu
close