Terugblik

Toevoeging op Coalitieakkoord

Het coalitieakkoord Samen Duurzaam is uitgebreid besproken met de samenleving in Sittard-Geleen.

Dat gebeurde van september t/m november 2018. Ondernemers, maatschappelijke partners en inwoners spraken hun waardering uit voor deze open gespreksronde. Er bleek breed draagvlak te zijn voor de opgaven in het coalitieakkoord. De dialoog gaf wel aanleiding tot nadenken over prioriteiten, samenhang en onderlinge invloed van de verschillende opgaven. Op basis van de dialoog is een zgn. Toevoeging op het coalitieakkoord opgesteld. Hierin is aangegeven wat vanuit de samenleving de belangrijkste thema’s en prioriteiten zijn. Meerdere partijen lieten weten dat zij een rol als trekker van een thema op zich willen nemen. De gemeente ondersteunt en faciliteert deze partijen om initiatieven uit te voeren die bijdragen aan het betreffende thema. Dit gebeurt via zgn. werk- en verdiepingssessies.

 

Downloads

menu
close