Trends & Analyses – Opgave 2

 • De lokale gevolgen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het uitputten van grondstoffen, zoals:
  • wateroverlast door extreme regenval
  • verdroging van de grond als gevolg van langere periodes van droogte
  • hittestress voor kwetsbare inwoners als gevolg van langere periodes met hoge temperaturen
  • gezondheidsklachten als gevolg van fijnstof
 • Het behoud van de welvaart/banen van inwoners, in de transformatie van een economie zonder fossiele brandstoffen; bedrijven die deze transformatieslag niet maken zullen ophouden te bestaan
 • Het grote aandeel van Sittard-Geleen in de nationale uitstoot van CO2 op de Chemelot site

De kans op succes in de opgave is groter als de gezamenlijke focus wordt gelegd op de onderwerpen ‘die het verschil maken’. In deze opgave zijn de volgende onderwerpen waardevol voor de dialoog met de samenleving:

 • Energietransitie Chemelot
 • Verduurzaming woningvoorraad

Opwekken van schone energie, en hergebruik energie met voorbeeldgedrag van gemeente en met creëren van bewustzijn bij inwoners en bedrijven

Energie-neutrale wereld

Parijs 2015: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius door reductie van 80 tot 95 % CO2 uitstoot in 2050

Den Haag 2017: reductie van 55% uitstoot CO2 in 2030

Klimaat verandering uitgelegd:

clear