Trends & Analyses – Opgave 5

De op één na laagste woonaantrekkelijkheid van Sittard-Geleen in de lijst van 50 grootste Nederlandse gemeenten, waardoor te veel jonge mensen wegtrekken uit Sittard-Geleen en te weinig jonge mensen zich nieuw vestigen in Sittard-Geleen. De woonaantrekkelijkheid voor deze jonge mensen wordt:

 • Voor het grootste deel bepaald door de mogelijkheid om van baan te kunnen veranderen binnen één uur reistijd
 • Voor een kleiner deel bepaald door:
   • cultureel aanbod
   • woningaanbod
   • veiligheid
   • diverse voorzieningen, waaronder ook sportvoorzieningen
 • in samenhang met de opgave ‘gezond en veilig in een sociale omgeving’ en de duurzame kwaliteit van voorzieningen, openbare ruimte en landschap
 • het grote aantal ouderen, dat in Sittard-Geleen procentueel het op één na hoogst is in vergelijking met de 50 grootste Nederlandse gemeenten

De kans op succes in de opgave is groter als de gezamenlijke focus wordt gelegd op de onderwerpen ‘die het verschil maken’. In deze opgave zijn de volgende onderwerpen waardevol voor de dialoog met de samenleving:

 • De kritische massa en de onderscheidenheid van activiteiten/functies op het gebied van ontspannen en genieten
 • Activiteiten/functies op het gebied van ontspannen en genieten als economische – zich zelf in stand houdende  – activiteit
clear