Trends & Analyses – Opgave 4

De op één na laagste woonaantrekkelijkheid van Sittard-Geleen in de lijst van 50 grootste Nederlandse gemeenten, waardoor te veel jonge mensen wegtrekken uit Sittard-Geleen en te weinig jonge mensen zich nieuw vestigen in Sittard-Geleen. De woonaantrekkelijkheid voor deze jonge mensen wordt:

 • Voor het grootste deel bepaald door de mogelijkheid om van baan te kunnen veranderen binnen één uur reistijd
 • Voor een kleiner deel bepaald door:
  • cultureel aanbod
  • woningaanbod
  • veiligheid
  • diverse voorzieningen, waaronder ook sportvoorzieningen
 • In samenhang met de opgave ‘gezond en veilig in een sociale omgeving’ en de duurzame kwaliteit van voorzieningen, openbare ruimte en landschap.
 • Het grote aantal ouderen, dat in Sittard-Geleen procentueel het op één na hoogst is in vergelijking met de 50 grootste Nederlandse gemeenten.

De kans op succes in de opgave is groter als de gezamenlijke focus wordt gelegd op de onderwerpen ‘die het verschil maken’. In deze opgave zijn de volgende onderwerpen waardevol voor de dialoog met de samenleving:

 • Samenspel in wijken en dorpen van inwoners, instellingen, bedrijven en gemeente op het gebied van:
  • veiligheid /criminaliteit
  • voorzieningen
  • verenigingsleven rondom cultuur en sport, waarbij het sociale aspect voorop staat
  • openbare ruimte
  • de trots van inwoners op hun wijk of dorp, met oude en jonge tradities zoals carnaval , oude ambachten  of oktoberfeest.
 • Woningaanbod voor de (veranderende) leefstijlen van de jongeren die we als inwoner willen behouden en als nieuwe inwoner aan ons willen binden.

Het profiel (identiteit) van Sittard-Geleen als gemeente om te wonen en te werken.

clear