Financiën duurzaam op orde

Wij streven naar een structureel en duurzaam gezonde financiële positie. Wij zoeken naar reële oplossingen voor tekorten en willen voldoende buffers voor risico’s, tegenvallers en ambities. Dat betekent dat we in een aantal gevallen eerst zullen sparen voor dat we weer investeren. En nieuw beleid zal eerst mogelijk zijn nadat we oud beleid hebben geschrapt of verminderd.

Nieuwe middelen die we realiseren bij een groei van de gemeente worden pas ingezet als ze daadwerkelijk zijn gerealiseerd en allereerst worden er bestaande tekorten mee opgelost. Voor projecten zoeken we naar een meer ondernemende financiële aanpak. Wij zullen de bezuinigingsoperatie afronden. Afgesproken taakstellingen daarin worden gerealiseerd. Slechts bij betekenisvolle effecten die maatschappelijk ongewenst zijn bespreken we alternatieven. In het verlengde daarvan onderzoeken we ook of we sommige besluiten uit het verleden moeten herijken op betere financiële oplossingen. Dat geldt ook voor ons investeringsprogramma. Ons beleid voor de belastingen is een voorzetting van het bestaande beleid; wij streven naar tarieven die leiden tot woonlasten op het gemiddelde van de grote gemeenten in Limburg.

Overigens zetten wij ons ook in deze periode in voor (regionale) samenwerking, enerzijds vanuit onze verantwoordelijkheid als centrumgemeente en anderzijds omdat samenwerking leidt tot voordelen met betrekking tot kwaliteit en kosten.

Downloads

menu
close