Een duurzame economie voor werk en innovatie

Ook hierbij is samenwerking een belangrijke sleutel, naast het wegnemen van factoren die deze doelstelling belemmeren. De doelstelling kent verschillende aspecten, deels in onderlinge samenhang maar ook in samenhang met de andere opgaven.

Sleutels worden gevonden in het evenwicht tussen belangen en in de werkgelegenheid voor mensen die hulp nodig hebben op de arbeidsmarkt. Belangen kunnen tegengesteld lijken, zoals de economische ambities om te groeien ten opzichte van milieu, leefbaarheid en veiligheid. Maar uiteindelijk hebben alle betrokkenen baat bij een gedeeld belang, het belang van een duurzame samenleving.

  • Zowel met het bedrijfsleven als met onze inwoners gaan wij het gesprek aan over de mogelijkheden om de belangen met elkaar in evenwicht te brengen en waar mogelijk om ze elkaar te laten versterken. Wij faciliteren bijvoorbeeld de uitbreiding van de bedrijvigheid op Lexhy, gericht op kantoren en campusvoorzieningen. Maar wij accepteren geen geluids- en verkeersoverlast en gaan uit van de huidige risicocontouren. Wij houden Graetheide groen.
  • Wij investeren in mensen die hulp nodig hebben met het vinden van hun plaats op de arbeidsmarkt. Wij helpen hen om vaardigheden en competenties te ontwikkelen gericht op de huidige en te verwachten toekomstige vraag van het bedrijfsleven. Daarmee helpen we zowel het bedrijfsleven als onze inwoners.
  • Wij verminderen de regeldruk en maken het eenvoudiger om vergunningen te krijgen. Waar regelgeving belemmerend werkt zoeken wij oplossingen, bijvoorbeeld via experimenteerruimte.

Downloads

menu
close