Gezond en veilig in een sociale gemeente

Ook hierbij is samenwerking een belangrijke sleutel, naast het wegnemen van factoren die deze doelstelling belemmeren. De doelstelling kent verschillende aspecten, deels in onderlinge samenhang maar ook in samenhang met de andere opgaven.

  • Een van de belangrijkste prioriteiten is de armoedebestrijding. Armoede is een belemmering voor de realisatie van de andere doelen zoals gezondheid en meedoen in de samenleving. Naast de inhoudelijke aanpak van armoede streven wij naar de vroegtijdige signalering van armoede door scholen, zorgverleners en andere maatschappelijke organisaties.
  • Gezondheid is belangrijk om mee te kunnen doen in de samenleving en nodig om in de eigen wijk te kunnen blijven wonen. Het ontlast de druk op de zorginstellingen. Naast voorlichting zijn ook faciliteiten nodig. Zo is bijvoorbeeld fietsen gezond. Wij willen het fietsen bevorderen door de aanleg van fietspaden en het beschikbaar stellen van voorzieningen als bewaakte stallingen.
  • Ook veiligheid en veiligheidsgevoel zijn belangrijk in deze opgave. Daarom zullen wij samen met de inwoners o.a. aandacht besteden aan toezicht en aan de verkeersveiligheid, met name bij scholen. Maar bijvoorbeeld ook de bewaakte fietsenstallingen, reeds genoemd in het vorige punt, dragen bij aan het veiligheidsgevoel.

Bekijk hier de trends en analyses.

Downloads

menu
close