Vooroplopen naar een duurzame toekomst

Belangrijke sleutel is de samenwerking met inwoners en bedrijfsleven vanuit het aanwezige innovatieve vermogen. De gesprekken met het bedrijfsleven en met de inwoners moeten leiden tot afspraken over wie wat doet. Uitgangspunt daarbij is ieders eigen maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid.

  • De gemeente heeft een initiĆ«rende en faciliterende rol, zoals bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van living labs aan innovatieve bedrijven, die aldus samen met de inwoners producten kunnen testen in een praktijkomgeving.
  • De gezamenlijke verantwoordelijkheid komt tot uitdrukking in een energieakkoord, te sluiten uiterlijk in 2020. We volgen daarin het Rijksbeleid.
  • De betrokkenheid van de inwoners vergroten wij, samen met het bedrijfsleven, met het opzetten van kenniscentrum gericht op voorlichting, kennisdeling en informatie over initiatieven en resultaten.

Bekijk hier de trends en analyses.

Downloads

menu
close