Sittard-Geleen staat de komende periode voor een aantal grote opgaven. We kunnen als gemeente niet alles zelf regelen en oplossen. Tegelijkertijd weten we dat er veel mooie dingen gebeuren. Dat er bij ons bedrijfsleven, onze maatschappelijke partners en in onze samenleving veel goede ideeën zijn. Hoe kunnen we onze krachten bundelen en samen de juiste dingen doen? Dat is de rode draad van het coalitieakkoord 2018-2022: ‘SAMEN DUURZAAM – Samen werken aan een gezonde gemeente’

Dit zijn de zeven opgaven waar we – samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners – de schouders onder zetten:

 1. Een gemeentebestuur met en voor de inwoners
  Besturen met, voor en door de inwoners is een speerpunt, de gemeente is er voor de inwoners, niet andersom. Wij zijn niet in staat om alles zelf op te lossen. En de inwoner neemt steeds meer zelf het initiatief, wil gehoord worden, wil meedoen.
 2. Vooroplopen naar een duurzame toekomst.
  Een energie- en klimaat neutrale gemeente in 2040 (of zoveel eerder als mogelijk).
 3. Gezond en veilig in een sociale gemeente.
  Tevreden inwoners over hun woon- en leefsituatie, gezond blijven en mee kunnen blijven doen in onze samenleving.
 4. Wonen en leven in Sittard-Geleen.
  Een leefbare en toekomstbestendige gemeente, aantrekkelijk om in te wonen voor zowel de bestaande als voor nieuwe inwoners.
 5. Ontspannen en genieten in Sittard-Geleen
  Een aantrekkelijke gemeente om in te verblijven, met een aantrekkelijke en eigentijdse omgeving en voorzieningen voor een regionaal publiek.
 6. Een duurzame economie voor werk en innovatie
  De economie van de toekomst is duurzaam en een basis voor duurzame werkgelegenheid met kansen voor iedereen, in evenwicht met welzijn, gezondheid en leefbaarheid.
 7. Financiën duurzaam op orde
  Een structureel en duurzaam gezonde financiële positie. Wij zoeken naar reële oplossingen voor tekorten en willen voldoende buffers voor risico’s, tegenvallers en ambities. Dat betekent dat we in een aantal gevallen eerst zullen sparen voor dat we weer investeren.

Downloads

menu
close