Samen moeten we werken aan een betere gezondheid, ervoor zorgen dat minder mensen uitvallen en meer mensen die langs de kant staan er weer bij halen. Ik lever daar graag een bijdrage aan.

Maria Jansen, GGD en hoogleraar Populatiegericht Gezondheidsbeleid

We zijn verantwoordelijk voor de opleiding van duizenden mensen. Jongeren, werkenden die een aanvullende studie of training volgen, nieuwkomers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We dragen een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Jos Kusters, Voorzitter Raad van Bestuur Vista College

Hoe beter en gezonder het leefklimaat, des te vitaler de inwoners. Alleen samen kunnen we dat klimaat scheppen.

Roel Goffin, Raad van Bestuur Zuyderland

Samen moeten we werken aan een betere gezondheid, ervoor zorgen dat minder mensen uitvallen en meer mensen die langs de kant staan er weer bij halen. Ik lever daar graag een bijdrage aan.

Maria Jansen, GGD en hoogleraar Populatiegericht Gezondheidsbeleid

We zijn verantwoordelijk voor de opleiding van duizenden mensen. Jongeren, werkenden die een aanvullende studie of training volgen, nieuwkomers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We dragen een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Jos Kusters, Voorzitter Raad van Bestuur Vista College

Hoe beter en gezonder het leefklimaat, des te vitaler de inwoners. Alleen samen kunnen we dat klimaat scheppen.

Roel Goffin, Raad van Bestuur Zuyderland

Er moeten ingrijpende keuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld hoe we de transitie naar schone, hernieuwbare energie kunnen realiseren. Een enorme opgave waarin samenwerking een voorwaarde is voor succes.

Joris de Beer, Managing Director DSM Chemelot

Kleinschalige initiatieven in buurten en wijken zijn cruciaal. Projecten die breed gedragen worden, dwars door de kolommen heen. Door mensen die bereid zijn de kar te trekken en zich in te zetten. We kunnen niet genoeg experimenteren en leren van de resultaten.

Cees Sterk, Raad van Toezicht De Domijen

Als huisarts heb ik misschien niet direct invloed op grote thema’s als energietransitie maar op microniveau kunnen we met onze praktijk wel degelijk een rol spelen.

Roel Smeijsters, huisarts in Munstergeleen

Inleiding

SAMEN DUURZAAM is de overtuiging van het gemeentebestuur over de toekomst van Sittard-Geleen. Deze overtuiging is opgetekend in het raadsbesluit van 5 juli 2018 en staat voor:

  • meer ruimte geven aan inwoners, ondernemers en instellingen
  • scherpe (inhoudelijke en financiële) keuzes durven maken in wat we wel doen en wat we niet doen
  • focus leggen op duurzaamheid, gezondheid, wonen & leven, ontspannen & genieten, innovatie

Via de tijdlijn op deze website kunt u stap-voor-stap volgen hoe we het proces SAMEN DUURZAAM vormgeven. Welke mijlpalen we volgen. Hoe we inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners erbij betrekken. En wat ieders bijdrage uiteindelijk oplevert. Want een duurzame, sociale en veilige gemeente maken we sámen.

Er moeten ingrijpende keuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld hoe we de transitie naar schone, hernieuwbare energie kunnen realiseren. Een enorme opgave waarin samenwerking een voorwaarde is voor succes.

Joris de Beer, Managing Director DSM Chemelot

Kleinschalige initiatieven in buurten en wijken zijn cruciaal. Projecten die breed gedragen worden, dwars door de kolommen heen. Door mensen die bereid zijn de kar te trekken en zich in te zetten. We kunnen niet genoeg experimenteren en leren van de resultaten.

Cees Sterk, Raad van Toezicht De Domijen

Als huisarts heb ik misschien niet direct invloed op grote thema’s als energietransitie maar op microniveau kunnen we met onze praktijk wel degelijk een rol spelen.

Roel Smeijsters, huisarts in Munstergeleen

menu
close